Firma Leonard Chudoba powstała 1 lutego 2000 r. na bazie nowego ustawodawstwa, które zwracało szczególną uwagę na ochronę danych osobowych i poufnych. Po epoce gdy praca i wytwarzane dobra nie miały większej wartości nastał czas rozwoju i doceniania tego co wartościowe.  Skończył się czas oddawania dokumentów na makulaturę. Początki były trudne,  trzeba było uświadomić Klientom, że trzeba niszczyć dokumenty zgodnie z odpowiednią normą prawa odnośnie ochrony danych osobowych i informacji poufnych, że dokumenty muszą być bezpiecznie transportowane do profesjonalnej niszczarni i że trzeba zapłacić za taką usługę.

 
Musieliśmy zbudować świadomość  Klienta, że trzeba chronić swoje informacje . W roku 2000 byliśmy pionierem na rynku tych usług. Pomocą w „wyważaniu drzwi” byli pełnomocnicy ds. ochrony informacji niejawnych. Jednak większość firm nie zatrudniało pracowników zajmujących się ochroną informacji niejawnych. Pomocna była prasa, która opisywała przypadki znajdowania dokumentów na śmietniku. Dosyć szybko zdaliśmy sobie sprawę , że nasza usługa niszczenia dokumentów łączy się  z archiwizacją dokumentów. Przeszliśmy odpowiednie szkolenia w tym zakresie. Świadczenie usług archiwizacyjnych pozwoliło nam rozwinąć kolejną usługę przechowywanie dokumentów.


Z biegiem lat pojawiła się kolejna wielka wartość którą edukujemy Klientów – ekologia i ochrona środowiska. Zniszczone dokumenty są powtórnie wykorzystane w zakładach celulozowych gdzie zyskują drugie życie. Do tej pory często dokumenty były pokątnie palone, a ścinki z biurowych niszczarek trafiały do zwykłych odpadów.


Pracujemy dla małych i dużych firm dbając o wszystkich klientów z równą starannością. Często działamy błyskawicznie ratując klientów w trudnych sytuacjach jak nieprzewidziane przeprowadzki czy zalania budynków. Jesteśmy też elastyczni i podejmujemy się niszczenia nietypowych nośników danych czy też produktów. Niszczyliśmy już kawę w źle wydrukowanych opakowaniach, piwo odrzucone z eksportu.
Przechowujemy w naszej składnicy kilka kilometrów dokumentów dbając o ich bezpieczeństwo i zapewniając do nich szybki dostęp.

Zaufali nam: